Klauzula informacyjna

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Over Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Klembowie (05-205) przy ul. Przemysłowej 1. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na kontakt zainicjowany przez wypełnienie i wysłanie formularza kontaktu. Kontakt z Administratorem Ochrony Danych w Over Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Klembowie (05-205) przy ul. Przemysłowej 1 jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail office@overeurope.com Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Panią/Pana. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu niezbędnym dla realizacji usługi. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi, nie dłużej niż 3 miesiące od momentu wysłania przez Administratora odpowiedzi na zapytanie. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest odpowiedź na kontakt zainicjowany przez wypełnienie i wysłanie formularza. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie W celu realizacji jednego ze swoich praw należy skontaktować się z Administratorem, do którego dane kontaktowe zostały podane powyżej. Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

Aby kontynuować oglądanie strony, musisz zaakceptować cookies. więcej informacji

Strona używa cookies

Strona stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Cookies używane są do zapisywania informacji w celach reklamowych i funkcjonalnych (m.in. zapamiętywanie preferencji ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych reklamowych i statystycznych). Każdy użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażasz zgody – nie akceptuj tej informacji, bądź zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej szczegółów: Polityka prywatności

Zamknij