Klauzula informacyjna

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Over Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Klembowie (05-205) przy ul. Przemysłowej 1. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na kontakt zainicjowany przez wypełnienie i wysłanie formularza kontaktu. Kontakt z Administratorem Ochrony Danych w Over Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Klembowie (05-205) przy ul. Przemysłowej 1 jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail office@overeurope.com Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Panią/Pana. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu niezbędnym dla realizacji usługi. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi, nie dłużej niż 3 miesiące od momentu wysłania przez Administratora odpowiedzi na zapytanie. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest odpowiedź na kontakt zainicjowany przez wypełnienie i wysłanie formularza. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie W celu realizacji jednego ze swoich praw należy skontaktować się z Administratorem, do którego dane kontaktowe zostały podane powyżej. Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

<span style="color:#fff;">Aby kontynuować oglądanie strony, musisz zaakceptować cookies.</span> więcej informacji

Strona używa cookies

Strona stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Cookies używane są do zapisywania informacji w celach reklamowych i funkcjonalnych (m.in. zapamiętywanie preferencji ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych reklamowych i statystycznych). Każdy użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażasz zgody – nie akceptuj tej informacji, bądź zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej szczegółów: Polityka prywatności

Zamknij